Ledo šiluminė saugykla

  • Ice Thermal Storage

    Ledo šiluminė saugykla

    Ledo terminis sandėliavimas

    Ledo šiluminės energijos kaupimas (TES) yra technologija, kaupianti šiluminę energiją aušinant laikmeną, kad sukauptą energiją vėliau būtų galima panaudoti vėsinimo reikmėms.