Šaltnešių pramonė susidurs su revoliucija

Klimato kaitos departamento generalinis direktorius Gao Jinas sakė, kad šiuo metu Kinijos anglies dioksido intensyvumą jungiančios jėgos daugiausia susijusios su anglies dioksidu.

Kitas žingsnis - sugriežtinti HFC kontrolę ir palaipsniui išplėsti jas visoms kitoms ne anglies dvideginio šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms.

Hidrofluorangliavandeniliai (HFC), įskaitant trifluormetaną, turi šiltnamio efektą, jis yra keliasdešimt tūkstančių kartų didesnis už anglies dioksidą ir naudojami kaip šaltnešiai ir putos.

Subrendus anglies prekybos rinkai, tikimasi, kad įmonės gaus tiesioginę materialinę naudą už pastangas sumažinti išmetamą teršalų kiekį.


Skelbimo laikas: gegužės-07-2021 d